Opleiding Tuinarchitectuur – OntwerpAcademie

Sinds begin 2019 ben ik docent Tuinarchitectuur aan de OntwerpAcademie.

De OntwerpAcademie leidt je met de vakopleiding tuinarchitectuur op tot professioneel tuinontwerper. Tuinarchitectuur gaat over de basis van het vak. Je leert de basisbeginselen: tekenen, ontwerpkunde, ontwerptechnieken, beplantingsplannen maken, materialen toepassen en technische constructies ontwikkelen. Ook vakken als bodem, water zijn ecologie zijn onderdeel van de opleiding.

Deze opleiding is uitstekend te combineren met de cursus Plantenkennis.

De opleiding is opgedeeld in drie thematische lesblokken: Visueel, Compositie en Groen. Elk blok start met een introductie en sluiten we af met een evaluatie. Zo’n evaluatie is meestal in de vorm van een presentatie waarmee je je vakvaardigheden laat zien. Tijdens de opleiding ben je continu aan het ontwerpen met wisselende opdrachten. Het ontwerpen loopt als rode draad door de opleiding. De ene keer ontwerp je vanuit het perspectief van de bodem. De andere keer vanuit ecologisch perspectief.

Goed onderwijs is gevarieerd en verweven met de beroepspraktijk. Ter aanvulling op de theorie organiseren we vakexcursies, schetssessies en StageProjecten. We werken samen met diverse organisaties om je als student de gelegenheid te geven je ontwerpvaardigheden te trainen.

Meer informatie: Website van de OntwerpAcademie