Permacultuur

Een paar jaar geleden kwam het woord ‘Permacultuur’ langs. Toen ik me er in ging verdiepen kwam ik erachter dat permacultuur al een manier van leven was voor mij. Dit had ik niet in de gaten, voor mij was het heel logisch. Het is fijn dat het een naam heeft gekregen. Daardoor wordt het tastbaarder voor diegene die er meer van wil weten en makkelijker om uit te leggen.

Wat is permacultuur?

Permacultuur is een benadering die je aanmoedigt om met de natuur mee te werken. Het is eind jaren ’70 in Australië beschreven door Bill Mollison en David Holmgren. Het is een ontwerpwetenschap die is gebaseerd op ethische principes. De manier van ontwerpen en keuzes die je maakt worden afgeleid van patronen die de natuur laat zien. In de natuur gaat alles vanzelf.

De foto’s die ik aan dit bericht heb toegevoegd komen van verschillende bronnen van internet maar geven krachtig weer waarom permacultuur een belangrijke basis is voor het leven.

Drie ethische principes

1. Zorg voor de aarde – het levende voedselweb. De staat waarin de bodem verkeerd is de beste maatstaf voor de gezondheid en welvaart van een maatschappij. Zorg voor de aarde zodat alle levende wezens kunnen blijven voortbestaan, denken in 7 generaties vooruit en achteruit.

2. Zorg voor de mens – Zorgen voor jezelf en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Dat bouw je uit naar zorg voor je naasten, kennissen en de maatschappij waarin je leeft. Zorg voor de mens zodat ze toegang hebben tot de voorzieningen die nodig zijn om te overleven: onderdak, schoon water.

3. Eerlijk delen – Er is genoeg voor iedereen. We hoeven niet alles zelf te kunnen maar samen kunnen we overvloed delen. De aarde heeft limieten, de aanwezige bronnen moeten we delen met alle levende wezens op aarde.

De bodem

Een gezonde bodem, daar draait het allemaal om. Zonder gezonde bodem krijg je geen gezonde en sterke planten. Kringlopen zijn belangrijk. Water en voedingsstoffen worden gerecycled.

Ontwerpprincipes

1. Observeer en reageer – lezen van landschap, we staan verbonden met natuur en dus omgeving. Die kan ons veel laten zien en leren. Kijken, denken, doen.

2. Vang energie op en sla haar op – serre/kas, inmaken groente, regenwater opvang.

3. Zorg voor opbrengst – voedselproductie, eten op je bord, verhogen biodiversiteit, kennis, ruilen

4. Feedback en zelfregulering – Denk in 7 generaties voor en achter en bijsturen waar nodig

5. Gebruik en waardeer geschenken van de natuur – Bronnen uit natuur zijn multifunctioneel. Bomen: schaduw, bouwmateriaal, brandstof, vruchten, paddenstoelen, habitat flora en fauna, zuurstofmakers, beschutting, humus. Genoeg nemen met minder.

6. Afval is voedsel – Concept afval bestaat niet, afval is pas slecht als het buiten de kringloop valt. Kringlopen zoals composteren en wateropvang.

7. Ontwerp van patroon naar detail – Een patroon uit de natuur kan je helpen met ordenen van gedachten.

8. Multifunctionaliteit – Een element kan meerdere functies vervullen en functie kan door meerdere elementen worden gedragen.

9. Kies kleine en langzame oplossingen – werken in tempo waarin je kunt reageren op feedback uit het ecosysteem. Kleine schaal, minder jachtig tempo is meer in lijn met ecologische realiteit.

10. Cultiveer diversiteit – Permacultuur ipv monocultuur

11. Het effect van randen en overgangen – de meeste interactie vind plaats waar twee elementen elkaar ontmoeten; bosranden, rafelrandjes maatschappij, nacht en dag.

12. Reageer op veranderingen – In de natuur vind successie plaats, het is de kunst met veranderingen mee te bewegen in plaats er tegen te vechten.

Permacultuur in je tuin?

Neem contact op via
Ploni @ groengetekend.nl of bel naar +31 (6)0 134 80 555.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *